Bc. Monika Fábryová

Diplomová práce

Návrh řízení marketingové komunikace s cílem zvýšení výnosů firmy působící v online cestovním oboru

Marketing Communication Strategy for Revenue Growth at a Selected Company Operating in Online Travel Industry
Abstract:
The aim of this Thesis is to create a marketing communication strategy for revenue growth of selected company operating in Online Travel industry. This was achieved by observing theoretical framework and concluding several analyses including micro and macro environment analysis, situation analysis, benchmarking and quantitative marketing research. The project of marketing communication strategy was …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je vytvoriť marketingovú komunikačnú stratégiu pre rast tržieb vybranej spoločnosti pôsobiacej v odvetví online cestovného ruchu. To bolo dosiahnuté prostredníctvom teoretických infromácií a vyhodnotením niekoľkých analýz vrátane analýzy mikro a makro prostredia, situačnej analýzy, benchmarkingu a kvantitatívneho marketingového výskumu. Projekt stratégie marketingovej komunikácie …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fábryová, Monika. Návrh řízení marketingové komunikace s cílem zvýšení výnosů firmy působící v online cestovním oboru. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing, specializace Design management