Linda HUDECOVÁ

Bakalářská práce

Genderové aspekty profese terénního sociálního pracovníka

Gender aspects of the field social worker profession
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na genderové aspekty profese sociálního pracovníka. Konkrétně se zabývá vnímáním problematiky genderu ve výkonu profese terénního sociálního pracovníka. Hlavním cílem této práce je pomocí kvalitativního výzkumu (technikou polostrukturovaného rozhovoru) prozkoumat genderové aspekty profese terénního sociálního pracovníka a na základě výsledků výzkumu pak navrhnout opatření …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the gender aspects of the social worker profession. It deals specifically with the perception of gender issues in the profession of the field social worker. The main objective of this paper is to explore the gender aspects of the field social worker profession through qualitative research (using a technique of semistructured interviews), and based on the results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUDECOVÁ, Linda. Genderové aspekty profese terénního sociálního pracovníka. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická