Helena Ondrúšová

Bachelor's thesis

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele ve speciální základní škole

Cooperation between a pedagogue's assistant and a teacher at a special primary school
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou a některými základními poznatky souvisejícími s profesí asistenta pedagoga a jeho spoluprací s učitelem na základní škole speciální. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na základní školu speciální a učitele. Druhá část charakterizuje asistenta pedagoga, jeho kvalifikační a osobnostní předpoklady a pracovní náplň …viac
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the issue and some basic principles related to the profession of teaching assistant and his cooperation with a special primary school teacher. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter focuses on the soecial primary school and teachers. The second part portrays the teaching assistant, his qualification and personal attributes, and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lucie Blaštíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondrúšová, Helena. Spolupráce asistenta pedagoga a učitele ve speciální základní škole. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe