Jiří Kubeš

Bakalářská práce

Konstrukční návrh pohonné stanice pro pásový dopravník

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné stanice pro pásový dopravník, který přepravuje hrubý štěrk o hmotnostním průtoku 70 t/hod. Práce obsahuje definici pohonných stanic, charakteristiku a rozdělení mechanických převodů, dále funkční výpočet a kompletní návrh dvoustupňové převodovky společně s výkresovou dokumentací.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of a drive station for a belt conveyor that transports coarse gravel with a mass flow rate of 70 t/hr. The thesis contains the definition of drive stations, the characteristics and distribution of mechanical gears, as well as the functional calculation and complete design of the two-stage gearbox together with the drawing documentation
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Ján Majerník, PhD.
  • Oponent: Ing. Marcel Beňo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenství