Bc. Petronela Eliášová

Diplomová práce

Marketingový mix ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. jako zdroj konkurenční výhody

Marketing mix in Crocodille, Ltd. as a source of competitive advantage
Abstract:
The content and theme of this thesis is the marketing mix in a trading company as a source of competitive advantage. This work is applied to the company Crocodille ČR, Ltd. with the main focus on sandwiches and submarine sandwiches segments. Marketing mix is a combination of marketing tools called 4P to achieve economics goals in any company. This thesis consists of two parts, the theoretical- methodological …více
Abstract:
Obsahom a témou diplomovej práce je marketingový mix v obchodnej spoločnosti ako zdroj konkurenčnej výhody. Práca je aplikovaná na spoločnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. so zameraním sa na segment bagiet a sendvičov. Marketingový mix je kombináciou marketingových nástrojov nazývaných 4P na dosiahnutie hospodárskych cieľov v akejkoľvek spoločnosti. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoreticko …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace