Theses 

Marketingový mix ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. jako zdroj konkurenční výhody – Bc. Petronela Eliášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Petronela Eliášová

Diplomová práce

Marketingový mix ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. jako zdroj konkurenční výhody

Marketing mix in Crocodille, Ltd. as a source of competitive advantage

Abstract: The content and theme of this thesis is the marketing mix in a trading company as a source of competitive advantage. This work is applied to the company Crocodille ČR, Ltd. with the main focus on sandwiches and submarine sandwiches segments. Marketing mix is a combination of marketing tools called 4P to achieve economics goals in any company. This thesis consists of two parts, the theoretical- methodological and practical - aplication section. The theoretical part explains the basic concepts which are based on specialized literature and also the performance and characteristics of the company.The practical part is based on the company's current marketing mix, adapted SWOT analysis and a questionnaire inquiry, whereby there is prepared the optimal marketing mix focused primarily on submarine sandwiches and sandwiches segment.

Abstract: Obsahom a témou diplomovej práce je marketingový mix v obchodnej spoločnosti ako zdroj konkurenčnej výhody. Práca je aplikovaná na spoločnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. so zameraním sa na segment bagiet a sendvičov. Marketingový mix je kombináciou marketingových nástrojov nazývaných 4P na dosiahnutie hospodárskych cieľov v akejkoľvek spoločnosti. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoreticko-metodologickej a prakticko-aplikačnej časti. Teoretická časť vysvetľuje základné pojmy vychádzajúce z odbornej literatúry a taktiež predstavenie acharakteristiku spoločnosti. Vpraktickej časti je vypracovaný súčasný marketingový mix spoločnosti, spracovaná SWOT analýza a dotazníkové šetrenie, pomocou ktorého navrhnem optimálny marketingový mix orientovaný predovšetkým na segment bagiet a sendvičov.

Klíčová slova: marketing, marketingový mix, produkt, cena, komunikácia, distribúcia, predaj, zákazník, konkurenčná výhoda, konkurencia, marketingová propagácia, marketing mix, product, price, place, promotion, sale, customer, competitive advantage, competition, marketing advertisement

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:48, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz