Katarína MALIARIKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o klienta s transverzální míšní lézí

Medical care of patients with transversal chordal lesion
Anotace:
Poranění páteře a míchy s následným ochrnutím nepříznivě ovlivňuje všechny oblasti pacientova života. Dochází totiž k těžké změně nejen tělesného, ale následně i duševního stavu, protože každá nemoc se odráží v psychice člověka. Charakteristickou známkou moderního ošetřovatelství je holistický přístup který poukazuje na to, že porucha jedné části z celku vede zákonitě k poruše celého systému. Ošetřovatelská …více
Abstract:
Spine and spinal cord injury with subsequent paralysis is affecting all areas of patient?s life unfavorably. It brings a severe change not just of a physical but also of a mental condition because each disease reflects in person?s psyche. Characteristic of a modern medical care is a holistic approach which points out that a disorder of one part leads to the disorded of the whole system. Medical care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2011
Identifikátor: 42746

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Berková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIARIKOVÁ, Katarína. Ošetřovatelská péče o klienta s transverzální míšní lézí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií