Theses 

Pozitivní vliv firemní kultury na zaměstnance a na životní prostředí – Bc. Martina Šimanovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Martina Šimanovská

Bakalářská práce

Pozitivní vliv firemní kultury na zaměstnance a na životní prostředí

Company culture positive impact on employees and on environment

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o firemní kultuře a to ve spojení se spokojeností zaměstnanců a ovlivňování životního prostředí prostřednictvím pozitivního firemního klimatu. Cílem bylo analyzovat a popsat firemní kulturu vybraných firem. Vyhodnocuje současný stav firemní kultury zvolených firem a obsahuje návrhy k případnému doporučení ke zlepšení vlivu firemní kultury v analyzovaných oblastech.

Abstract: This bachelor thesis deals with corporate culture in association with the wellbeing of employees and interference with its environment throughout positive climate in the company. The main target was to analyze and describe the corporate culture in selected electronics stores. It evaluates the present state of the corporate culture in the chosen companies and contains recommendations of how to increase the influence of the corporate culture in the analyzed areas.

Klíčová slova: Firemní kultura, hodnoty, pracovní vztahy, motivace, odměna, péče, vzdělávání, elektroodpad, recyklace, company culture, values, industrial relations, motivation, reward, care, education, electrical waste, recycling.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz