Bc. Kateřina Bártová

Bakalářská práce

Vztahy mezi žáky intaktními a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí

Relationships between intact pupils and pupils with special educational needs in an inclusive environment
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vztahy mezi žáky intaktními a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Práce je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole je otevřeno téma inkluzivního vzdělávání, podpůrných opatření, systému poradenství, legislativy a role rodiče ve vzdělávání. Druhá kapitola se zabývá sociálním klimatem, vztahy mezi žáky, vztahy mezi učitelem a žáky, omezeními v sociálních kompetencích …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on relationships between intact pupils and pupils with special educational needs in inclusive environment. Thesis is divided in three chapters. First chapter is focused on theme of inclusive education, subordinary means, advisory system, legal system and role of parents in the process of education. Second chapter is dealing with social climate, relationships between two group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marína Štibrányiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta