Martina SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

The method of active listening in working with pupils with special needs
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena na rozhovory mezi žáky a učiteli 1. stupně ZŠ v Budyni nad Ohří, vedené s použitím vybraných technik aktivního naslouchání. V teoretické části jsme se zaměřili na teoretické ukotvení pojmů komunikace, pedagogická komunikace, rozhovor, naslouchání a specifické vzdělávací potřeby …více
Abstract:
This bachelor's thesis with the name Method of Active Listening when Working with Pupils with Special Educational Needs is focused on interviews between pupils and teachers of the elementary school in Budyně nad Ohří, held with the use of selected methods of active listening. The theoretical part concentrates on the theoretical definitions of the terms communication, pedagogical communication, interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Tošovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Martina. Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta