Bc. Lenka Makónyová

Diplomová práce

Tělesná výchova a sport na vysokých školách v Brně

Physical Education and Sport on the universities in Brno
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice tělesné výchovy a sportu na vysokých školách v Brně. Cílem práce je zmapovat všechny možnosti sportování pro studenty vysokých škol v univerzitním prostředí, zjistit případné nedostatky a navrhnout řešení. V první části práce je přiblížen vzdělávací systém, financování vysokých škol, tělesná výchova v České republice a v Brně, či vysokoškolské sportovní kluby …více
Abstract:
This diploma thesis concerns physical education and sport at universities in Brno. The aim of the thesis is to map all sports options for university students in university environment, identify any gaps and propose solution. In the first part it´s given an insight to education system, financing of universities, physical education in the Czech Republic and Brno or university sports clubs. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií