Bc. Zuzana Bartoňová

Master's thesis

Vývoj spádovosti za službami ve vybraném regionu

Development of travels to services in selected region
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je zjištění spádovosti za službami v okrese Pelhřimov. Okres Pelhřimov čítá 120 obcí, které spadají do třech obcí s rozšířenou působností (Pelhřimov, Pacov, Humpolec). Předmětem zkoumání byly obslužné procesy ve zdravotnictví, školství, maloobchodu a služeb na nadlokální a mikroregionální úrovni. Potřebná data pro zpracování této práce byla získána na základě anketárního …more
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze travel to services in region Pelhřimov. Region Pelhřimov includes 120 municipalities, where are divided on the 3 administrative districts (Pelhřimov, Pacov, Humpolec). Subject of the investigate were commuting to medical care, school, retail and services. The necessary data for processing of this thesis were obtained based on questionnaire investigation. Then …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: Ing. Zdeněk Šilhan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration