Bc. Zuzana Bartoňová

Master's thesis

Vývoj spádovosti za službami ve vybraném regionu

Development of travels to services in selected region
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je zjištění spádovosti za službami v okrese Pelhřimov. Okres Pelhřimov čítá 120 obcí, které spadají do třech obcí s rozšířenou působností (Pelhřimov, Pacov, Humpolec). Předmětem zkoumání byly obslužné procesy ve zdravotnictví, školství, maloobchodu a služeb na nadlokální a mikroregionální úrovni. Potřebná data pro zpracování této práce byla získána na základě anketárního …viac
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze travel to services in region Pelhřimov. Region Pelhřimov includes 120 municipalities, where are divided on the 3 administrative districts (Pelhřimov, Pacov, Humpolec). Subject of the investigate were commuting to medical care, school, retail and services. The necessary data for processing of this thesis were obtained based on questionnaire investigation. Then …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šilhan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration