Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.

Disertační práce

Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky

Learning analytics and educational data mining in the context of learning management systems
Anotace:
Disertační práce si za svůj hlavní cíl klade exploraci a popis toho, jakými způsoby probíhá učení a výuka v systémech pro řízení výuky, a to za využití metod z analytiky učení a data miningu ve vzdělávání. Výzkumné směry označované jako analytika učení a data mining ve vzdělávání lze považovat za relativně nově se formující výzkumné oblasti, které se zaměřují na analýzu dat pocházejících z různých …více
Abstract:
The main aim of the dissertation thesis is to explore and describe the ways of learning and teaching within learning management systems using methods of learning analytics and educational data mining. The research fields known as learning analytics and educational data mining are recently emerging research areas, which focus on the analysis of data from various online educational systems and virtual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta