Miroslav Králik

Master's thesis

Improvement of digital support process using ITIL best practices, Kanban and TOC in multicultural environment

Vylepšení procesu digitální podpory použitím osvědčených postupů přístupem ITIL, Kanban a TOC v multikulturním prostředí
Abstract:
Mnoho společností dnes musí čelit vylepšování podnikových procesů, neustálému odstraňování systémových překážek a identifikaci úzkých míst v systému, které bráni efektivnímu dosahování stanovených cílů. V této diplomové práci popíšu, jak jsme se v společnosti s podobnými problémy vypořádali, v našem případě v oddělení správy a podpory webových aplikací pro jednoho mezinárodního klienta. V první kapitole …more
Abstract:
Many companies today have to deal with business processes optimization, ongoing removal of system obstacles and identifying any bottlenecks laying on the way which are preventing us to reach our goals. I would like to show how we have dealt with similar problems in our case applied in the department of web application maintenance. In the first chapter I will introduce the basic information about the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Tomáš Bruckner
  • Reader: Kaveh Kalantar Hormozi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45477