Hana Márová

Diplomová práce

Analýza výstupů a očekávaných dopadů schválených projektů čtvrté prioritní osy Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha pól růstu

Analysis of the Outputs and Expected Impacts of the Projects within the 4th Priority Axis Education and Employment Support of the Operational Program Prague the Growth Pole
Anotace:
Podpora zařízení a dostupnosti péče o děti do 3 let je v současné době vysoké zaměstnanosti velmi důležitá, neboť souvisí s umožněním rychlého návratu rodičů na trh práce a také pomáhá zmírnit rizika sociálního vyloučení ohrožených skupin. Na základě veřejně dostupných dat, dotazníkového šetření a řízených rozhovorů bylo zjištěno, že za podpory OP PPR bylo dosud vybudováno 7 nových zařízení péče o …více
Abstract:
Supporting existing and emerging facilities and ensuring the availability of childcare facilities for children under the age of 3 years old has become increasingly more important because of today's high employment rate, as it is linked to allowing parents to quickly return to the labour market and helps mitigate the risks of social exclusion of vulnerable groups. Based on publicly available data, questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: René Wokoun
  • Oponent: Jana Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77655