Bc. Tomáš Nosáľ

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku

Financial analysis of the company
Abstract:
The role of my job is to develop a financial analysis of the selected company. Based on its financial statements, choose the appropriate tools, methods of dealing with the results and evaluate your current financial situation and make recommendations, and thus achieve the objective of this work.
Abstract:
Úlohou mojej práce je vypracovanie finančnej analýzy vybraného podniku. Na základe jeho finančných výkazov vhodne zvoliť nástroje, metódy riešenia a podľa výsledkov zhodnotiť aktuálnu finančnú situáciu podniku a vyjadriť odporučenia a tým dosiahnutie cieľa tejto práce.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomické informační systémy