Bc. Lucie Adamcová

Bachelor's thesis

Řízení nákladů v MSP

Cost management in the SME
Abstract:
Cílem bakalářské práce je identifikovat silné a slabé stránky řízení nákladů, popřípadě navrhnout opatření, které by zlepšily řízení nákladů v podniku. Obsahem bakalářské práce je analýza nákladů konkrétního podniku. Analyzuji podnik a navrhuji opatření vedoucí k specifikaci kalkulace nákladů. Představuji používané metody sledování nákladů, používaných pro operativní a strategické řízení nákladů. Popisuji …more
Abstract:
The aim of the thesis is to identify the strengths and weaknesses in cost control or propose measures that would improve cost management in the enterprise. The content of the thesis is an analysis of the costs of a particular company. I analyse the company and suggest measures leading to the specification of costing. I introduce the methods of monitoring expenses used for operational and strategic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní