Bc. Lucie Adamcová

Bakalářská práce

Řízení nákladů v MSP

Cost management in the SME
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikovat silné a slabé stránky řízení nákladů, popřípadě navrhnout opatření, které by zlepšily řízení nákladů v podniku. Obsahem bakalářské práce je analýza nákladů konkrétního podniku. Analyzuji podnik a navrhuji opatření vedoucí k specifikaci kalkulace nákladů. Představuji používané metody sledování nákladů, používaných pro operativní a strategické řízení nákladů. Popisuji …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify the strengths and weaknesses in cost control or propose measures that would improve cost management in the enterprise. The content of the thesis is an analysis of the costs of a particular company. I analyse the company and suggest measures leading to the specification of costing. I introduce the methods of monitoring expenses used for operational and strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance