Bc. Lenka Cvingráfová

Bachelor's thesis

Styl esejů Václava Havla

Vaclav Havel's essays style
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá stylistickým rozborem čtyř vybraných esejů Václava Havla: Thriller (1984), Anatomie jedné zdrženlivosti (1985), O smyslu Charty 77 (1986), Příběh a totalita (1987). Teoretická část se zabývá definicí stylistiky jako jazykovědné disciplíny. Dále charakterizuje funkční styl odborný, umělecký a sekundární funkční styl esejistický. Praktická část obsahuje analýzu a interpretaci …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with stylistic analysis of four chosen essays written by Václav Havel: Thriller (1984), Anatomie jedné zdrženlivosti (1985), O smyslu Charty 77 (1986), Příběh a totalita (1987). Theoretical part is based on definition of stylistic as a linguistic discipline. There are also scientific, poetic and newspaper styles characterised. Practical part contains an analysis and interpretation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání