Bc. Dita Malášková

Bakalářská práce

Jazyk a styl románu Druhé město Michala Ajvaze

The language and style of the novel The Second city by Michal Ajvaz
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jazykem a stylem románu Michala Ajvaze Druhé město (2005). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává charakteristiku stylistiky jako lingvistické disciplíny, vymezuje ji v rámci ostatních lingvistických disciplín, přibližuje jazyk a styl autora a funkční styly, konkrétně styl umělecké literatury. Dále se teoretická část práce zabývá obraznými …více
Abstract:
This bacheolor thesis deals with language and style of the novel written by Michal Ajvaz Druhé město. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part gives charakteristic of stylistics as linguistic discipline, it defines it in the frame of other lingustics disciplines, it approaches to the language and style of the author and functional styles, specifically belles-letteres …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Hana Borovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy