Milada STACHOVÁ

Bakalářská práce

Jazyk a styl románu Radky Denemarkové "Kobold"

The language and style of Radka Denemark`s novel "Kobold"
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je jazyková analýza dvojrománu současné české autorky Radky Denemarkové Kobold "Přebytky něhy/Přebytky lidí". Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část zachycuje kompozici, jelikož se jedná o tzv. otevřené dílo a jazykové prostředky. Praktická část se zabývá stránkou hláskoslovnou, morfologickou, syntaktickou a lexikální. Protože román nestojí v autorčině tvorbě …více
Abstract:
The main purpose of my final paper is the linguistic analysis of two-part novel contemporary Czech writer Radka Denemarková Kobold "Excesses of Tenderness/ Excesses of People". My final paper consists of two basic parts. The theoretical part collect composition, because it is called open work and language instruments. Practical part is divided into the phonetic side, morphological, syntactic and lexical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STACHOVÁ, Milada. Jazyk a styl románu Radky Denemarkové "Kobold". Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika - německý jazyk a literatura

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b8a58o b8a58o/2
9. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 8. 2016
Bulanova, L.
10. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.