Mgr. Šárka Kotačková Salvová

Master's thesis

Zaměstnanecké benefity jako součást péče o zaměstnance i motivační prostředek pro jejich udržení či získání

Employee Benefits as a Part of Employee Care as well as the Motivational Means in Order to Keep or Get Them
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, jako jedním z nástrojů péče o zaměstnance, který by měl zaměstnance jednak motivovat ke kvalitnímu pracovnímu výkonu a zároveň jim zpříjemňovat život nad rámec jejich mzdy či platu. Teoretická část práce se zabývá nejen zaměstnaneckými benefity, ale také komplexní péčí o zaměstnance, motivací a spokojeností zaměstnanců. V praktické části práce se …more
Abstract:
The thesis deals with employee benefits as one of the tools of employee care, which should motivate employees to quality work performance and at the same time make their lives more pleasant beyond their wages or salaries. The theoretical part focuses not only on employee benefits, but as well on employee care, motivation and employee satisfaction. In the practical part of thesis we can read from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Reader: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě