Bc. Lucie BEZECNÁ

Diplomová práce

Subjektivní vnímání potřeb geriatrických pacientů v paliativní péči

Subjective needs perception in cases of geriatric patients in palliative care
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit subjektivní vnímání potřeb geriatrických pacientů v paliativní péči, zaměřit se na potřeby biologické, psychosociální a spirituální a zjistit, jaké potřeby jsou pro pacienty v paliativní péči důležité a jak jsou tyto potřeby naplňovány v hospicovém zařízení. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 15 participantů. Byl zvolen kvalitativní výzkumný přístup. Získávání …více
Abstract:
Object: The goal of the diploma thesis was to discover subjective perceptions of special needs of geriatrics patients in palliative care by focusing on biological, psychosocial and spiritual needs. Another goal was to find out what needs are important for patients in palliative care and how these needs are covered in hospices. Methodic: The universe included 15 participants. I chose qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZECNÁ, Lucie. Subjektivní vnímání potřeb geriatrických pacientů v paliativní péči. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta