Mgr. Andrea Sibová

Bachelor's thesis

Projektované kurikulum předškolního vzdělávání ve Francii se zaměřením na problematiku pohybové výchovy

Projected curriculum of ISCED 0 in France - Physical Education issues
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá deskriptivní analýzou projektovaného kurikula pro předškolní vzdělávání ve Francii. V teoretické části je uvedena teorie týkající se kurikula a oblasti předškolního vzdělávání, následně je představena stručná rešerše v problematice výzkumu kurikula. V metodické části je uveden cíl práce a metodologická východiska, která byla použita při jednotlivých fázích pracovního postupu …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on descriptiv analysis of projected curriculum for preschool education in France. The theory of curriculum, preschool education and short overview of curriculum research is elaborated in the theoretical part. The goals of the thesis and the methodology used in the working process is stated in the methodological part. The practical part contains a brief characteristic of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training