Mgr. Petra Kuželová

Bachelor's thesis

Rady pro rodiče v časopise Moje psychologie

Advice for Parents in Moje psychologie Magazine
Anotácia:
Práce pojednává o rodičovství, které je uvedeno jako součást rodiny. V teoretické části je dále charakterizováno současné pojetí rodiny a rodičovství. Jsou zde představeny také informační zdroje, z nichž mohou rodiče čerpat v otázkách vztažených k výchově v rodině. Součástí práce je i výzkum, v němž je analyzován časopis Moje psychologie. Cílem výzkumu je zjistit, jaké rady autoři článků rodičům předkládají …viac
Abstract:
This thesis deals with parenting which is noted as a part of family. The actual concept of family and parenthood is characterised in the theoretical part of thesis. The information resources for parents, which can help them in family upbringing, are introduced there too. Part of thesis is also a research, which analyses Moje psychologie magazine. The aim of the research is to evaluate, what type of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta