Ivana Řičičářová

Bakalářská práce

Metody detekce toxinů tvořených bakterií \kur{Staphylococcus aureus}

Methods For Detection Of Toxins Produced By \kur{Staphylococcus aureus}
Anotace:
Tato bakalářská práce zahrnuje ve své první části charakteristiky dobře známé patogenní bakterie Staphylococcus aureus. Dále se zabývá toxiny, které stojí za patogenitou uvedené bakterie a jsou příčinou mnoha infekčních onemocnění. Text práce je zaměřen na metody detekce těchto nebezpečných toxinů.
Abstract:
The first part of this thesis includes characteristics of well-known pathogen Staphylococcus aureus. Following part is about toxins, which is the main reason of pathogenity and it causes lot of illnesses. The text is focused on methods of detection those dangerous toxins.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Šilha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řičičářová, Ivana. Metody detekce toxinů tvořených bakterií \kur{Staphylococcus aureus}. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická