Bc. Samuel Baránek

Bakalářská práce

Odvození Open Land Cover z databáze Open Land Use a dat DPZ

Derivation of Open Land Cover from Open Land Use Database and Remotely Sensed Data
Abstract:
This thesis deals with creating of land cover database called Open Land Cover (OLC). Its main goal is to determine the use of data from Open Land Use (OLU) about land use coverage and its transformation to OLC as well as its supplementation with remote sensing data. In the beginning of the thesis, the existing land cover databases are being analyzed on national, paneuropean and global level and the …více
Abstract:
Tato práce se věnuje vytvoření databáze pokryvu krajiny, nazvané Open Land Cover (OLC). Jejím hlavním cílem je zjistit možnost použití dat o využití území z databáze Open Land Use (OLU), k převodu na OLC. Dále je také pojednáváno o doplnění databáze o data získaná z dálkového průzkumu Země (DPZ). Na začátku práce se přistoupilo k analýze existujících databází pokryvu krajiny, jak na národním, celoevropském …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Pavelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika