Bc. Ondřej Široký

Master's thesis

Možnosti MALDI-MS profilování při vyhledávání biomarkerů

MALDI-MS profiling in biomarker discovery
Abstract:
Cílem této práce je návrh a optimalizace metody úpravy plasmy před MALDI-MS profilováním, které má umožnit včasnou a účinnou detekci nemocí, v tomto případě rakoviny pankreatu, díky rozdílům v profilu plasmy pacienta a kontroly. K dosažení tohoto cíle byly použity metody jako molekulární filtry, deplece abundantních proteinů plasmy, různé afinitní chromatografie, digesce plasmatických proteinů, etc …more
Abstract:
The purpose of this work is to find a suitable procedure of plasma preparation for a MALDI-MS profiling experiment that would enable a cost efficient and early detection of biomarkers for a specific disease, in this case pancreatic cancer. Various plasma preparation techniques such as molecular cut-offs, depletion of most abundant proteins, protein purification kits, proteolytic digestion, etc. have …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Biochemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.