Theses 

Psychologie stárnutí: změny psychických procesů během stárnutí a vliv změn na sociální aktivity – Bc. Simona FRÖHLICHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Simona FRÖHLICHOVÁ

Diplomová práce

Psychologie stárnutí: změny psychických procesů během stárnutí a vliv změn na sociální aktivity

The Psychology of Ageing: Changes of Mental Processes during Ageing and their Influence on Social Activities

Anotace: Diplomová práce se zabývá změnami psychických procesů během stárnutí člověka a vlivem změn na jeho sociální aktivity. Východiskem diplomové práce je odborná literatura z vědních disciplín psychologie, především psychologie stárnutí, oborů sociálních a pedagogických. Cílem diplomové práce je zjištění psychických potíží nebo pozitivních změn, které prožívají lidé během stárnutí po šedesátém roku věku a zjištění, zda změny psychických procesů ovlivňují jejich sociální aktivity. Prostředí respondentů je rodinné nebo prostředí organizace například domova s chráněným bydlením. Výzkum diplomové práce je smíšený. Kvalitativní výzkum jako hlavní s volbou výzkumných metod rozhovoru a zúčastněného pozorování doplňuje výzkum kvantitativní s výzkumnou metodou dotazníku. V závěru diplomové práce je vytvořen návrh poradenství pro zlepšení sociálního začlenění dotazovaných osob v praxi.

Abstract: My diploma thesis deals with the changes of psychological processes during a mans ageing and under the influence of changes on his social activities. The thesis is based on specialized literature dealing with scientific disciplines of psychology, especially the psychology of ageing and the psychology of social and pedagogical fields. The aims of my thesis are the survey of psychological problems or positive changes those are experienced by people during their growing old after sixty years of age, and the discovery if the changes of psychological processes influence their social activities. The respondents are chosen from family environment or from the environment of establishments and retirement homes. The research of my thesis is miscellaneous. The qualitative research, being the main one with research methods of a dialogue and partaken observation, is completed by the quantitative research based on the research method of a questionnaire. In the conclusion of my thesis there is a proposal of consultancy in order to improve the social integration of interviewed people in practice.

Klíčová slova: psychologie stárnutí, psychické procesy, paměť, vzpomínky, emoce, city, řeč, komunikace, představy, plány, vnímání, učení, prostředí rodinné, prostředí organizace, vliv psychických změn, psychické potíže, pozitivní přístup, sociální aktivity, sociální začlenění

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24864 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

FRÖHLICHOVÁ, Simona. Psychologie stárnutí: změny psychických procesů během stárnutí a vliv změn na sociální aktivity. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:25, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz