David Karola

Bakalářská práce

Medializace veřejných projektů a veřejných akcí obcí do 2000 obyvatel

Media Coverage of Public Projects and Public Events of Municipalities up to 2.000 Inhabitants
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na medializaci projektů a akcí obcí do 2000 obyvatel. Právě v nich se uskutečňuje řada důležitých investic a společenských aktivit přispívajících ke spo-kojenému a plnohodnotnému životu na tuzemském venkově. Rozsah medializace byl vy-hodnocen prostřednictvím specializované databáze na vzorku 50 obcí. Rovněž byl sledován zájem o veřejné projekty a akce ze strany veřejnosti …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the media coverage of projects and events of the munici-palities up to 2,000 residents. Here, a number of important investments and social activities that contribute to satisfied and fulfilling lives in the local countryside happen. The range of media coverage was evaluated by means of a specialized database on a sample of 50 munic-ipalities. Interest in public projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karola, David. Medializace veřejných projektů a veřejných akcí obcí do 2000 obyvatel. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj