Theses 

Komparace úrovně individuálního tělesného rozvoje dětí a mládeže na venkově a ve městě (14 - 15 let) – Bc. Jana Majvaldová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Majvaldová

Master's thesis

Komparace úrovně individuálního tělesného rozvoje dětí a mládeže na venkově a ve městě (14 - 15 let)

A comparison of level of individual physical development of children and youth (14 and 15 years) living in the countryside and in the city

Abstract: Hlavním cílem této práce bylo porovnat individuální tělesný rozvoj mládeže ve věku 14 a 15 let ve vybraných základních školách na venkově a ve městě a porovnat získané výsledky s výsledky projektu COMPASS, který byl v České republice realizován v roce 2006. V teoretické části této práce se zabýváme problematikou tělesné zdatnosti mládeže, specifikami období adolescence a definujeme motorické schopnosti. Praktická část je věnována samotnému výzkumu, který jsme provedli na třech základních školách. K zjištění individuálního somatického a motorického rozvoje jsme použili testovou baterii UNIFITTEST 6-60.

Abstract: The main aims of this thesis are to compare the individual physical development of the teenagers (aged 14 and 15) living in the country and in the city, and to compare the research results with those obtained by the COMPASS project, which was carried out in the Czech Republic in 2006. In the theoretical part of this thesis we focus on the physical abilities of teenagers, the period of adolescence and we define motor skills. The practical part of the thesis describes the research that was carried out by us in three primary schools. In order to test the level of individual physical and motor development, the UNIFITTEST 6-60 testing battery was used.

Keywords: tělesný rozvoj, motorický rozvoj, adolescence, motorické schopnosti, motorický test, UNIFITTEST, physical development, motor development, motor skills, motor skills test

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 00:02, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz