Klára PAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Cesta ke Košickému vládnímu programu a představy o proměně politického systému v Československu

The path to the Košice Government Program and the transformation concepts of the political system in Czechoslovakia
Anotace:
Cílem bakalářské práce je výklad programového utváření a formování představ dvou center československého zahraničního odboje v letech druhé světové války o poválečné podobě Československa. Práce je zaměřena na vysvětlení, jaké politické okolnosti vedly tehdejší politickou reprezentaci k přijetí Košického vládního programu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První se věnuje popisu okolností …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is an interpretation of program shaping and forming of concepts of the post-War form of the Czechoslovakia according the two Czechoslovakian foreign resistance centers during the World War II. The work is focused on explanation of the political circumstances that induced the then political representation to approve the Košice Government Program. The bachelor thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Klára. Cesta ke Košickému vládnímu programu a představy o proměně politického systému v Československu. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání