Bc. Matej Sabo

Diplomová práce

Využití Drupal Commons v praxi: sociální podnikání a sociální sítě

Drupal Commons in Practice: The Social Business and Social Network
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá sociálnym webovým softvérom Drupal Commons. Na základe porovnania s inými podobnými nástrojmi sú vyvodené osobité vlastnosti tohoto webového rámca a tie využité pri vývoji spoločenského webového portálu pre potreby už jestvujúcich komunít okolo sebarozvojových a zážitkových podujatí. Súčasťou práce je zhodnotenie výsledkov nasadenia softvéru Drupal Commons pre túto oblasť …více
Abstract:
The work concerns with the social business software and social network sites on the example of the social business distribution of Drupal, Drupal Commons, a web content management framework developed by the open source community. Drupal Commons is compared to other similar solutions from the domain of social business software. From this comparison the specifics and advantages of Drupal Commons are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Robert Kubáň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky