Tereza ČINČEROVÁ

Diplomová práce

Poměr a měřítko ve výuce matematiky na základní škole

Ratio and scale in mathematics education at school
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu poměr a měřítko mapy ve výuce na druhém stupni základní školy. Cílem práce je vytvoření motivačních a typových úloh, aktivit a pracovních listů využitelných vyučujícími při výuce matematiky (poměr) a zeměpisu (měřítko mapy). Obě témata spolu úzce souvisí. První kapitola je věnována pojmu poměr a úkonům s ním. Ve druhé kapitole jsou připomenuty základní informace o úměře …více
Abstract:
The thesis is focused on the topic of teaching the ratio and the map scale at the second stage of elementary school. The aim of the thesis is to create motivational and typical tasks, activities and worksheets, which could be used by teachers for teaching mathematics (ratio) and geography (map scale). These two topics are closely related. The first chapter is dedicated to the concept of ratio and operations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČINČEROVÁ, Tereza. Poměr a měřítko ve výuce matematiky na základní škole. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Ma-Ge