Bc. Jiří Holoubek

Diplomová práce

Analýza CRISPR-Cas systémů a jejich aplikační využití v editaci genomů u Staphylococcaceae

Analysis of CRISPR-Cas systems and their application in genome editing of Staphylococcaceae
Anotace:
CRISPR/Cas systémy adaptivní imunity, které chrání bakterie před vniknutím cizorodé DNA, nebyly doposud u rodu Staphylococcus komplexně prozkoumány. V této práci bylo v genomech stafylokoků detekováno 220 CRISPR/Cas systémů. Byla provedena analýza CRISPR lokusů i fylogenetická analýza cas genů, která potvrdila, že nejkonzervovanější geny jsou cas1, cas2 a cas10. Systém CRISPR/Cas10 byl využit pro úpravu …více
Abstract:
CRISPR/Cas adaptive immunity systems, which protect bacteria from the foreign DNA, have not been comprehensively investigated in the genus Staphylococcus. In this work, 220 CRISPR/Cas systems were detected in their genomes. Analysis of CRISPR loci as well as phylogenetic analysis of cas genes were performed, which confirmed that the most conserved genes are cas1, cas2 and cas10. The CRISPR/Cas10 system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie