Bc. Jiří Holoubek

Master's thesis

Analýza CRISPR-Cas systémů a jejich aplikační využití v editaci genomů u Staphylococcaceae

Analysis of CRISPR-Cas systems and their application in genome editing of Staphylococcaceae
Abstract:
CRISPR/Cas systémy adaptivní imunity, které chrání bakterie před vniknutím cizorodé DNA, nebyly doposud u rodu Staphylococcus komplexně prozkoumány. V této práci bylo v genomech stafylokoků detekováno 220 CRISPR/Cas systémů. Byla provedena analýza CRISPR lokusů i fylogenetická analýza cas genů, která potvrdila, že nejkonzervovanější geny jsou cas1, cas2 a cas10. Systém CRISPR/Cas10 byl využit pro úpravu …more
Abstract:
CRISPR/Cas adaptive immunity systems, which protect bacteria from the foreign DNA, have not been comprehensively investigated in the genus Staphylococcus. In this work, 220 CRISPR/Cas systems were detected in their genomes. Analysis of CRISPR loci as well as phylogenetic analysis of cas genes were performed, which confirmed that the most conserved genes are cas1, cas2 and cas10. The CRISPR/Cas10 system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta