Bc. Štěpánka Bernátková

Bachelor's thesis

Baťovský rodinný dům: současná podoba tradiční rodiny

The Bata Home: contemporary shape of traditional family
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda je sociální změna společnosti patrná v rodinách žijících v baťovských domcích. Zaměřuji se přitom na sociální změnu rodiny, mužské a ženské role a práce. Tohoto zjištění chci dosáhnout na základě charakterizování tradiční, moderní a postmoderní společnosti a srovnání s kvalitativním výzkumem, který jsem vedla prostřednictvím hloubkových rozhovorů s obyvateli …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to find out whether the social change of the society is evident in the families living in Bata's houses. I focus on social change of family, male and female roles and work. I want to achieve this with finding the basis of characterization of traditional, modern and postmodern society and comparison with the qualitative research I conducted through in-depth interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
  • Reader: MSc Lívia Gažová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií