Pavlína Rýparová

Bakalářská práce

The Marketing Communications of ŠKODA AUTO a.s.

The Marketing Communications of ŠKODA AUTO a.s.
Abstract:
This bachelor thesis analyses marketing communications of the biggest automobile company in the Czech Republic, ŠKODA AUTO a.s. Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part deals with the introduction to the marketing, communications mix, its tools and use of the Internet. The theoretic part follows practical part where the company is introduced and theory …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace největší automobilové společnosti v České republice, ŠKODA AUTO a.s. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá úvodem do marketingu, komunikačním mixem, jeho nástroji a využití Internetu. Po teoretické části následuje část praktická, která představí společnost a poté aplikuje teoretické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rýparová, Pavlína. The Marketing Communications of ŠKODA AUTO a.s.. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe