Bc. Zdeněk Makovec

Bakalářská práce

Reklama na potraviny a její právní aspekty

The Advertising of Food and it s Legal Aspects
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je regulace reklamy na potraviny z pohledu soukromého a veřejného práva, včetně práva komunitárního. Práce nejprve definuje a poté vymezuje případný soutěžní vztah mezi potravinami, doplňky stravy a léčivými přípravky a posuzuje jeho význam. Pozornost je věnována zejména klamavé reklamě a porušování norem veřejného práva z hlediska regulace reklamy na potraviny a aplikace …více
Abstract:
The thesis is dealing with the advertising of food from the point of views of private and public law as well as community law. First it defines and then it delimits the potential competition relation between food, nourishment complements and medicaments and judges its significance. The attention is especially paid to the deceptive advertising and to the infringement of the public law norms from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání