Bc. Michaela IŠTVÁNOVÁ

Diplomová práce

Pravopis velkých písmen

The orthography of the capital letters
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pravopisem velkých písmen, který je v českém jazyce považován za jeden z nejobtížnějších pravopisných jevů. Teoretická část je zaměřena na vývoj českého pravopisu a jeho pravidel. Jsou představena jednotlivá vydání Pravidel českého pravopisu od prvních z roku 1902 až po nejnovější kodifikaci z roku 1993 a aktivity Ústavu pro jazyk český AV ČR v této oblasti. Cílem praktické …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the orthography of the capital letters, which are considered as one of the most difficult grammatical phenomena in the Czech language. The theoretical part describes the development of the Czech orthography and its rules. Each edition of the Rules of the Czech Orthography from early (1902) to the latest (1993) codification and activities of the Institute of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015
Zveřejnit od: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IŠTVÁNOVÁ, Michaela. Pravopis velkých písmen. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta