Tomáš Turek

Bachelor's thesis

Možnosti regulace trhu tzv. "designer drugs"

Regulatory options for the market of designer drugs
Abstract:
Tato práce popisuje a analyzuje trh "legálních" drog, tzv. designer drugs, který v České republice narostl koncem roku 2010, v jiných evropských zemích asi o rok dříve. Aplikuje známé teoretické argumenty týkající se státní regulace drogových trhů na trh nových drog a s jejich pomocí porovnává různé možnosti státní politiky. Teoretické poznatky a mikroekonomické koncepty následně konfrontuje s realitou …more
Abstract:
This paper describes an analyses the market of "legal" drugs, so called designer drugs, which emerged in Czech republic by the end of 2010, in other European countries about a year earlier. It applies known theoretical arguments concerning state regulation of drug markets to the market of new drugs and uses them to compare different possible policies. Theoretical findings and microeconomic concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2011
  • Supervisor: Vendula Běláčková
  • Reader: Helena Chytilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28873