Bc. Petra Gubaniová

Diplomová práce

Prožitek terapeuta při psychoterapii s klientem s patologickým hráčstvím

Experience of psychotherapists working with clients with gambling
Anotace:
Diplomová práce se věnuje prožitku terapeuta při psychoterapii s klientem s patologickým hráčstvím. Teoretická část shrnuje relevantní témata vážící se k předmětu práce, jako je patologické hráčství, jeho psychoterapie a prožívání psychoterapeuta. V praktické části je pak prožitek terapeuta a způsob zvládání jeho prožitku zkoumán kvalitativního způsobem – metodou zakotvené teorie. Z rozhovorů s terapeuty …více
Abstract:
This thesis deals with the experience of the therapist during psychotherapy with clients with pathological gambling. The first part of thesis summarizes relevant topics pertaining to the subject of work, such as pathological gambling, its psychotherapy and experience of psychotherapists with such a client. The experience of the therapist and ways of coping with the experience is studied by qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií