Bc. Zdeněk Luňák

Bachelor's thesis

Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies

Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with developing autonomy in English language learners through the use of Information and Communication Technologies (ICT). In the theoretical part, firstly, learner autonomy in the context of the Czech curricular reform is defined. Then, self-assessment as a very important ability of an autonomous learner is described. Further, modern technologies are briefly introduced …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem autonomie u žáků anglického jazyka pomocí informačních a komunikačních technologii (ICT). V teoretické části je nejprve definována autonomie žáka v kontextu kurikulární reformy. Poté je vysvětleno sebehodnocení jako jedna z důležitých schopností autonomního žáka. Další kapitola stručně představuje moderní technologie. Následně je charakterizován konkrétní ICT nástroj …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Luňák, Zdeněk. Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická