Bc. Lucie Zubíková

Bakalářská práce

Specifika komunikace osob se sluchovým postižením na sociálních sítích

Specifics of communication of people with hearing impairment on social network
Anotace:
Hlavním cílem práce je pomocí kvantitativního výzkumu nalézt typické charakteristiky komunikace osob se sluchovým postižením na sociálních sítích. Práce je rozdělena do dvou teoretických kapitol a jedné praktické. Praktická část se zabývá samotným výzkumem a ve svém závěru formuluje odpověď na hlavní cíl práce. Pro sběr výzkumných dat bylo použito dotazníkové šetření s využitím elektronického dotazníku …více
Abstract:
The main goal of the bachelor theses is to use quantitative research to find specifics of communication of people with hearing impairment on social networks. The thesis is divided into two theoretical chapters and one practical. The practical part deals with the research itself and in its conclusion formulates an answer to the main goal of the thesis. A questionnaire survey using an electronic questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marína Štibrányiová
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta