Mgr. Veronika Pelcová

Diplomová práce

Projektované kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání ve Španělsku

Physical Education in the Spain Primary Projected Curriculum
Anotace:
Diplomová práce se zabývá deskriptivní analýzou projektovaného kurikula pro primární vzdělávání na prvním stupni ve Španělsku. V teoretické části je uvedena teorie týkající se kurikula a oblasti primárního vzdělávání, následně je představena stručná rešerše v problematice výzkumu kurikula. V metodické části jsou uvedeny cíle práce a metodologická východiska, která byla použita při jednotlivých fázích …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on descriptive analysis of projected curriculum (especially educational programs) for primary education in Spain. The theory of curriculum, primary education and short overview of curriculum research is elaborated in the theoretical part. The goals of the thesis and the methodology used in the working process is stated in the methodological part. Practical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta