Lucie Krylová

Bakalářská práce

Hodnocení veřejného projektu v obci

Evaluation of a public project in the municipality
Anotace:
Tématem předkládané bakalářské práce je hodnocení veřejného projektu v obci. Vybraným veřejným projektem je výstavba domu s pečovatelskými byty v obci Ostroměř. Cílem práce je na základě teoretických poznatků a podkladů z praxe analyzovat a zhodnotit veřejný projekt ve vybrané obci. Nejprve je věnována pozornost objasnění základních pojmů spojených se zkoumanou problematikou a charakteristice metod …více
Abstract:
The content of the presented bachelor thesis is evaluation of a public project in the municipality. Selected public project is house construction with nursing flats in community Ostroměř. The aim of the work is on the base of theoretical knowledge and practical data to analyse and evaluate public project in the municipality. First, attention is paid to terms associated with the issue and characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krylová, Lucie. Hodnocení veřejného projektu v obci. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní