Theses 

Analýza produktu jako zdroje konkurenční výhody z pohledu zákazníka a společnosti. Implementace zjištěných výsledků, metodiky inovace produktu a její význam pro rozvoj společnosti, opatření a aktivity v průběhu životního cyklu produktu – Bc. Alžběta Matějková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alžběta Matějková

Bakalářská práce

Analýza produktu jako zdroje konkurenční výhody z pohledu zákazníka a společnosti. Implementace zjištěných výsledků, metodiky inovace produktu a její význam pro rozvoj společnosti, opatření a aktivity v průběhu životního cyklu produktu

Product analyse as source of competition advance, from view of customer and company, implementation of realized outcomes, methodology of product inovation and it’s signification for companie’s development, arrangement and activities during product life cycle

Anotace: Obsahem bakalářské práce je podrobné seskupení potřebných informací a reálií spadající do tématiky nové závěrečné maturitní zkoušky středního vzdělání. Tyto informace jsou posléze postupně implementovány do analýzy produktu, jakožto hlavního tématu a procesu této bakalářské práce. Pozornost je též věnována názorům odlišných skupin osob na novou koncepci maturitní zkoušky a rozboru stávajícího prostředí ovlivňující novou maturitu.

Abstract: Content of my thesis is detailed grouping of needed information, which is included in subject matter of new final leaving examination in secondary school education. This information is gradually implemented into analysis of product, what is as main theme and process of this thesis. Attention is also devoted to opinions of different groups of people on new conception of leaving examination and also to analysis of current environment, which affects new concept of leaving examination.

Klíčová slova: maturitní zkouška, středoškolské vzdělávání, konkurenční výhoda, produkt, analýza prostředí, cílová skupina, žák, pedagog, vlastnosti produktu, potřeby a přání, segmentace, postoj, inovace, analýza produktu, stávající spokojenost, zájmová skupina, veřejnost, média final leaving examination, secondary school education, competitive advantage, product, analysis of environment, target group, student, pedagogue, product properties, needs and wishes, segmentation, position, innovation, analysis of product, current satisfaction, special interest group, public, media

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz