Theses 

Developing a business strategy to achieve sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s. – Michał Noga

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michał Noga

Diplomová práce

Developing a business strategy to achieve sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s.

Návrh konkurenční strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikové strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody. Trafin Oil, a.s. je malý podnik operující na trhu s odpadními oleji. Pro dosažení cíle práce byl proveden široký výzkum stávající literatury v oboru strategie. Vyčleněné teoretické rámce jsou důkladně použity v části praktické a spolu s krátkým dotazníkovým šetřením a hloubkovými pohovory se zaměstnanci slouží pro lepší pochopení strategické pozice společnosti. Poznatky získané analýzou slouží k navržení konkurenční strategie, která je postavena na unikátní strategické pozici a odlišných aktivitách zapojených do tvoření hodnoty. Navržená strategie zaručí firmě větší svozovou stabilitu a přinese udržitelnější zisky.

Abstract: The objective of this thesis is to propose a business strategy that would result in sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s. - a Czech company operating on the waste oil market. In order to accomplish the stated objective, extensive research has been performed into the existing body of literature on the subject. Frameworks for analysis of the competitive situation are presented and applied thoroughly in the practical part. Moreover, to better comprehend Trafin Oil, a.s. strategic position a customer survey was conducted and extensive interviewing took place. Based on the applied frameworks and the insights gathered throughout the research, the thesis delivers a strategy which rests on developing a unique strategic position and involves different sets of activities to deliver its value proposition. The strategy ought to guarantee higher collection stability and generate substantially higher profits.

Klíčová slova: konkurence, konkurenční výhoda, strategie, diferenciace

Keywords: competitive advantage, competition, strategy, differentiation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: Ladislav Tyll
  • Oponent: Josef Krause

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33966

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz