Tomáš NETRVAL

Bakalářská práce

Prostorová diferenciace volební podpory stran ODS a ANO 2011 v letech 2010 a 2013

Spatial differentiation of electoral support for political parties ODS and ANO 2011 in 2010 and 2013
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá prostorovou diferenciací volební podpory ODS v roce 2010 a ODS a ANO v roce 2013. Strany byly vybrány z důvodu porovnání tradiční politické strany a strany nově vzniklé, které se soustředí na podobný segment voličů. Práce zkoumá pomocí prostorové analýzy LISA oblasti shluků na základě volební podpory v jednotlivých obcích pro každou stranu. Časoprostorovou analýzou LISTA …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the spatial differentiation of the ODS party electoral support in 2010 and the ODS and ANO parties' support in 2013. These parties were selected for the purpose of comparing the traditional political party with the newly formed party, which focus on a similar segment of voters. Using the LISA spatial analysis, the thesis examines the clusters of high and low electoral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Lepič

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NETRVAL, Tomáš. Prostorová diferenciace volební podpory stran ODS a ANO 2011 v letech 2010 a 2013. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/