Bc. Tereza Boháčková

Diplomová práce

Nutriční stav a jeho ovlivňování

Nutritional condition and it`s influence on organism
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nutričního stavu populace a jeho ovlivňování. Zabývá se významem a úlohou výživy v organismu, základními složkami výživy a jejich vlivem na lidský organismus, uvádí poruchy výživového stavu a nutriční prevenci některých civilizačních chorob. Zaměřuje se také na zhodnocení výživového stavu dvou vybraných skupin obyvatelstva, tedy dospělých a studentů a zmiňuje …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on problems of nutritional condition of the population and describes ways how to deal with them. It investigates importance and purpose of organism nourishment, basic kinds of nourishment and their influence on human organism. Next, it illustrates nutritional condition disorders and nutritional prevention of some of the civilization diseases. It also evaluates a nutritional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boháčková, Tereza. Nutriční stav a jeho ovlivňování. Pardubice, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií